top of page

Ressurser

Ressurser

På denne siden finner du nyttige verktøy og grunnleggende råd for atelierpraksis. Dette tar utgangspunkt i veileder Andreas Mandal Fortes sine egne preferanser og erfaringer, og er på ingen måte sponset av de ulike produsentene som nevnes i forbindelse med materialbruk. Vi anbefaler at du som deltaker på malerikurs leser gjennom denne siden før første møte med veileder.

FARGEHJUL, PALETT OG KONTRASTER

Faded Sandpapir
fargehjul 1.png

FARGEHJUL

Fargehjul viser alle de forenklede fargegruppene. I tillegg til primær- og sekundærfarger, har vi tertiærfarger som bl.a. gul-grønne, blå-lilla og rød-oransje. Det finnes flere variasjoner av slike hjul. I disse eksemplene beveger fargene seg fra helt mørke nyanser, over i helt lyse pastellfarger mot midten av hjulet. De rene, mettede fargene ligger i det fjerde trinnet inn i hjulet.

Faded Sandpapir
fargehjul 2.png

PRIMÆRFARGENE

Primærfargene er ren gul, cyan blå og magenta rød. Med disse fargene kan vi blande alle de andre fargene på hjulet, men vi kan ikke blande noen farger for å produsere primære.

Faded Sandpapir
fargehjul 3.png

SEKUNDÆRFARGENE

Sekundærfargene er grønn, oransje og lilla. Disse befinner seg midt mellom de primære på hjulet, og blandes ved å kombinere to av disse. Forholdet mellom de sekundære og primære er viktig for å kunne blande riktig farge på paletten.

Faded Sandpapir
fargehjul 4.png

HARMONISERENDE FARGER

Farger som befinner seg i nabolaget, eller rett ved siden av hverandre på hjulet, kalles harmoniserende farger. Disse fargene vedlikeholder en elegant og rolig balanse i komposisjoner, med mer dynamikk enn monokromatiske (ensfargede) bilder. Monokromatisk innebærer at maleriet kun består av nyanser av én farge, mens en harmonisk palett utvides til å inkludere flere av nabofargene til den dominerende fargen.

Faded Sandpapir
fargehjul 5.png

KOMPLIMENTÆRKONTRAST

Komplimentære farger står like overfor hverandre på fargehjulet, og er typisk en kombinasjon av en tilnærmet primær farge og dens motsatte sekundærfargen. Denne kontrasten er den mest slående i fargekomposisjon, og den minst harmoniske.

Faded Sandpapir
fargehjul 6.png

VARM/KALD-KONTRAST

Varm/kald-kontrasten innebærer oransje og blå farger, og har sitt navn fra assosiasjon til ild og vann. I motsetning til komplimentærkontrasten, kan disse fargene ligge nærmere hverandre på fargehjulet. Det er naturlig at kontrasten oppstår i maleri av bl.a. solnedganger, hvor direkte lys og opplyste subjekter i motivet har en varmgul karakteristikk, og skygger er badet i kalde blå-lilla farger.

Faded Sandpapir
fargehjul 7.png

KVALITETSKONTRAST

Kvalitetskontrasten er en metningskontrast, hvor mettede farger framstår som mer lyssterke, enn dunkle, brune og kaldgrå farger.

Faded Sandpapir
fargehjul 8.png

LYS/MØRK-KONTRAST

I tilfeller hvor metningsgrad og plassering på fargehjulet ikke er avgjørende, men forskjellen på fargenes lyshetsgrad er den mest slående framtoningen, så snakker vi om lys/mørk-kontrasten. Disse fargene kan være mørke og mettede på én og samme tid, men gjelder også akromatiske maleri (svart-hvite og grå bilder.)

Faded Sandpapir
fargehjul 9.png

SIMULTANKONTRAST

Simultankontrasten er en optisk effekt, der nøytrale gråfarger framtoner seg som den nærliggende dominerende fargens komplimentære. Vær obs denne effekten når du observerer fargen på skygger. I dette eksempelet kan de grå oppleves som blålige, selv om de ikke er det. (Skjermtypen din, og dens fargeinstillinger kan gjøre det vanskelig å se dette i digitale reproduksjoner.)

Faded Sandpapir
fargehjul 11.png

FARGENES EGENKONTRAST

I tilfeller hvor vi ikke arbeider med komplimentære,  varm/kald- eller andre særegne fargekontraster, men forskjellen på fargenes egenart fremdeles er framtredende, så snakker vi om kulørkontrasten, eller fargenes egenkontrast. Jo renere fargene er i sin metning, jo større er egenkontrasten.

Faded Sandpapir
fargehjul 10c.png

DEN ESSENSIELLE PALETTEN

Den essensielle paletten består av gul, rød, blå, titanhvitt og brent umbra. Av ultramarin blå og brent umbra kan vi blande en kromatisk svart. Titanhvitt er blålig. Brent umbra er en mørk oransje. Krapplack er nær primær, men mørkere enn standard magenta. Variablene av lyse og mørke pigmenter i kombinasjon med primærfargene, betyr at denne paletten blander nærsagt alle naturlige farger, men vær bevisst på at det ikke lar seg gjøre å blande brilliante turkise og klare grønne farger fra ultramarin og gul. Dette er en såkalt begrenset palett. Vi ser nærmere på hvordan vi benytter oss av spillerommet i denne paletten nedenfor.

DEN ESSENSIELLE PALETTEN

fargehjul 10nr.png
  1. primær gul

  2. brent umbra

  3. krapplack

  4. ultramarin blå

  5. titanhvitt

Nedenfor ser vi eksempel på analytisk fargeblanding, der målet er å trinnvis knekke fargene i bunn, fram til de stemmer med den nøytrale grå i topp. Vi kan tenke på den nøytrale grå, som fargen vi observerer i landskap, akt, stilleben eller når vi arbeider etter fotografi. Når vi sammenligner fargen på paletten med fargen vi ønsker å gjengi, må vi avgjøre hvilke farger vi kan fortsette å knekke blandingen med, for å oppnå ønsket resultat.

 

Se både på forskjellen i lyshetsgrad, og hvor på fargehjulet fargen ligger, sammenlignet med det ønskede resultatet. I tandem med vår kunnskap om fargehjul, så hjelper det å orientere seg etter temperatur (varme og kalde farger), og nyanse (mørkhets-/lyshetsgrad). Når fargen vi blander blir for mørk, så må vi tilsette mer av en lysere farge. Med den esensielle paletten har vi dermed to ulike valg; Titanhvitt og primær gul.

Vi velger hvitt når fargen vi vil lysne er for varm, og gul når fargen er for kald. På samme måte, så velger blant ultramarin, umbra og krapplack, avhengig av temperatur og egenfarge, når vi ønsker å mørkne fargeblandingen. I tillegg til temperatur og nyanse, så vil egenfarge fortelle oss når fargen f.eks. er for grønn, og da blir det riktig å tilsette en rød krapplack, som er komplimentær til grønn.

I eksempelet representerer +-tegnene hvilke pigmenter vi knekker fargene med. Vi starter med en mørk lilla blandet av ultramarin og krapplack, og forsøker å få denne til å stemme med den nøytrale grå som er blandet av umbra, ultramarin og hvitt.

color mix real.png

I eksempelet ser vi at vi ender på en lys lilla i fjerde trinn, og knekker denne med en brent umbra. En ren lilla består av blå, rød og hvitt. Brent umbra er et naturlig pigment, men vi kan blande en tilsvarende farge av gul, rød og kromatisk svart. I den essensielle paletten har vi ingen svarte pigmenter, men vi blander umbra og ultramarin for å oppnå en nøytral grå som er såpass mørk at den fremstår som svart. Vi får en nøytral farge fra disse pigmentene, fordi brent umbra er en mørk oransje, som er en ekte komplimentær til ultramarin blå. Alle ekte komplimentære farger skal med riktig forhold kunne blandes til nøytrale grå nyanser. For å lysne en nøytral grå, tilsetter vi hvitt.

For å forstå hvorfor vi ender opp med for varm fargeblanding, når vi knekker en lilla med umbra, så må vi huske hva disse fargene består av, sammenlagt;

  • 1 del gul (varm) 

  • 1 del svart (nøytral)

  • 1 del hvit (kald)

  • 2 deler rød (varm x 2)

  • 1 del blå (kald)

color mix comp light.png

Sist ser vi hvordan vi blander en kromatisk svart, og hvordan denne resulterer i en mellomgrå, når den blandes med hvitt. Du kan lese mer om kromatisk svart helt nederst i listen under.

color mix chroma.png

MALING, MEDIUM OG ATELIERPRAKSIS

Det stilles ingen krav til hvilke materialer og medium vi bruker i produksjon av maleri, men det finnes ulike prinsipper det er viktig å bite seg merke i, for at maleriet skal kunne vare over lengre tid, og vår atelierpraksis ikke forsømmer miljøet. 

 

Noe av det første vi lærer om hvordan oljemaling oppfører seg, er egenskapen olje har til å bruke relativt lang tid på å tørke. Dette kan både være en fordel og en ulempe. Det gir oss tid til å behandle malingen over flere timer, men det innebærer også ventetid over dager og uker når vi arbeider lagvis.

 

For å påvirke og endre denne, og flere andre egenskaper ved malingen, så blander en stor andel kunstnere malingen med utvalgte medium. Det finnes utallige forskjellige oljemedium. I tillegg til et lite utvalg av disse, skal vi også gå gjennom enkelte punkter for god praksis, og kjente begrep knyttet til tradisjonelt maleri.

Faded Sandpapir
symbol transparens.png

SYMBOLER FOR MALINGENS TRANSPARENS

Du har kanskje sett disse symbolene på enkelte malingstuber, og undret over hva de betyr? Enkelt forklart, så forteller de oss om pigmentene i tuben er gjennomsiktige, gjennomskinnelige, halvdekkende eller heldekkende farger. Dette er lurt å bite seg merke i, når fargene du skal bruke må ha evnen til å enten dekke over andre farger, eller brukes til å blande lasurer. (Mer om dette lengre ned på siden, under lasurmedium.)

Faded Sandpapir
20200924_143855_edited.jpg

FETT OVER MAGER

I tilfeller hvor vi ønsker å bygge opp maleriet i flere lag, så er det viktig å sørge for at hvert lag inneholder mer olje enn lagene under. Grunnen til at dette er essensielt, er at det motsatte kan forårsake krakelering. Når et overflatetørt lag med oljemaling påføres et uttynnet eller tynnere lag med maling med mindre olje, så vil det nedre, mer oljerike laget fortsette tørkeprosessen over lengre tid enn det uttynnede/tynne laget over. Det som da kan skje er at det øverste laget blir utstrukket og slår sprekker, som regel i et fint nettverk av forgreininger.

Faded Sandpapir
IMG_3587_edited.jpg

OLJE OVER AKRYL

Det lar seg fint gjøre å bruke forskjellige teknikker og materialer i samme verk, og mange ønsker å kombinere olje- og akrylmaling for de forskjellige egenskapene malingstypene har. Det vi aldri kan gjøre, er å male akryl over olje. Etter som akrylmaling er en vannbasert maling, så vil den ikke binde seg til fettholding oljemaling. Det motsatte er uproblematisk; vi kan legge utallige lag med undermaling i akryl, og fortsette maleriet i olje, så lenge vi ikke går tilbake til å male med akryl over felt malt med olje. Akrylmaling må heller aldri blandes med oljemaling.

Faded Sandpapir
awful%20spirits_edited.jpg

TYNNING MED SPRIT

I mangel på bedre alternativer, så kan vi tynne oljemaling med terpentin. Det bør ikke forveksles med whitesprit eller mineralsprit. Disse syntetiske sprittypene vil fort ta knekken på all oljen i malinga, og etterlater seg en tørr og livløs malingsfilm. Terpentin er bedre egnet, etter som det er destillert harpiks fra einer eller furutrær, og derfor et mer organisk og mindre ødeleggende spritalternativ. Vi foretrekker også å skylle pensler i terpentin framfor whitesprit mellom malingsstrøk, men vi kan bruke mineralsprit om vi ønsker et rimeligere alternativ for vasking av pensler vi ikke skal bruke på en stund.

Faded Sandpapir
IMG_0252_edited.jpg

VEDLIKEHOLD AV PENSLER

Som nevnt over kan vi skylle pensler i sprit. Dette er den mest effektive måten å bli kvitt rester av oljemaling på. Det vil forøvrig være en fordel å tørke av så mye av malingen som mulig, før vi skyller penselen, så vi slipper å bruke unødig mye miljøskadelige midler. Etter vi har skylt ut malingsrester, så vil penselen ha godt av å bli vasket med såpe. Grønnsåpe er et godt alternativ til dette, men det finnes også egnede penselsåper.

 

Når vi er tilfreds med å ha vasket ut maling og sprit, så er det lurt å la penselen tørke enten liggende eller hengende med busten nedovervendt. Dette hindrer gjenværende rester av maling fra å forme seg rundt bustefestet.

Vi kan med fordel også sette inn busten med vaselin, om vi ønsker at den skal beholde sin opprinnelige form. Vaselinen kan vi senere vaske ut før bruk.

 

Om vi ved uhell har latt en pensel tørke med mye malingsrester, så kan vi sette busten i malingsfjerner/penselmykner over noen dager. Når malingen er myknet, så skraper vi ut så mye vi kan med et flatt og butt verktøy, som f.eks. en sparkelspade. For partikler som ikke løsner, så kan vi også stryke penselen over fint sandpapir. Etter en slik jobb vasker vi penselen som nevnt over.

Faded Sandpapir
20200925_134213_HDR_edited.jpg

HÅNDTERING AV SPRITRESTER

Brukt sprit bør samles i en beholder, enten tilsvarende den den ble levert i, eller i et glass med metallokk. Filler og papir som har vært i kontakt med sprit eller linolje bør legges bløtt før det destrueres. Vi mener at malere kan gjøre sitt for å forminske forbruk av sprit, ved å filtrere ut malingspartikler fra brukt sprit, og bruke spriten flere ganger. Vi har funnet ut at kaffefilter uten søm, slik vi benytter i industrielle kaffetraktere, er godt egnet til dette.

Faded Sandpapir
fortes0002_edited.jpg

CHIAROSCURO

Chiaroscuro betyr kjellerlys, og betegner maleri med dramatisk lys-/skyggekontrast. Som regel framtrer subjekter i slike komposisjoner som opplyst fra skarpe vinkler, med én enkelt lysskilde.

Faded Sandpapir
20200925_143706_edited.jpg

IMPASTO

Impasto er en maleteknikk hvor tykkelsen på malestrøkene er godt sylig. Dette gir overflaten på maleriet en mer taktil framtoning, hvor fysikaliteten til mediet står i større fokus enn ved flat utpensling.

Faded Sandpapir
man%20in%20concavity_edited.jpg

TROMPE L'OEIL

Trompe l'oeil (uttales tråmp-låy) betyr "bedrar øyet", og brukes til å beskrive malte elemeter som fremstår som tredimensjonale, fysiske gjenstander i det rommet vi står i, eller vinduer ut mot andre rom eller landskap. Tradisjonelt har dette vært et grep i utsmykning, hvor bl.a. kirkerom ble malt med bilder av statuer, der dette var en billigere eller mer praktisk løsning enn å hyre steinhuggere.

Faded Sandpapir
20200925_143614_edited.jpg

GRISAILLE

Grisaille er en teknikk i akromatiske nyanser, dvs. gråtoner, svart og hvitt. Teknikken er godt egnet når hovedfokuset skal ligge på volum og stofflighet, og benyttes tradisjonelt som undermaling for lasering, hvor trasparente farger kan males i tynne lag over en tørr grisaille, for å gi subjektene farger.

Faded Sandpapir
20200925_143113_edited.jpg

LASURMEDIUM

Laseringsteknikk innebærer å legge tyntflytende, gjennomsiktige eller gjennomskinnelige pigmetlag over tørre lag med maling. Tradisjonelt har dette blitt benyttet for å gjøre skygger dypere, eller gi mer glød og kompleksitet til hudtoner i portrettmaleri. Lasurer kan også benyttes til å endre fargekarakteristikken i maleri. Typisk sett laserer vi med transparente pigmenter, etter som hensikten til de fleste lasurer er å la lyset trenge gjennom lasurfilmen. Vi kan forsåvidt blande lasurer av semi-opake eller opake pigmenter, som f.eks. titanhvitt, som gir det vi kaller en skummete lasur, bl.a. egnet til å tåkelegge landskap. Vær oppmerksom på merking på etiketten til malingstuben. Maling av en viss kvalitet vil være merket med en liten firkant. Svart betyr opak, blank betyr transparent. Imellom har vi blank med diagonal linje (semi-transparent) og halvt blank/halvt svart delt på diagonalen (semi-opak).

Faded Sandpapir
20190601_190237_HDR_edited.jpg

LINOLJE

Linolje er det mest benyttede oljemediumet, og en viktig ingrediens i produksjonen av oljemaling. Det vil forbedre flyt i malingen, men sørger også for at malingen bruker lang tid på å tørke. Vi vil anbefale at man er nøye med mengden olje man blander i malingen, og er oppmerksom på å male fett over magert. Konsekvensene av å bruke for mye olje tidlig i prosessen, er at malingsfilmen ikke binder seg godt nok til lerretet.

Faded Sandpapir
20200925_143134_edited.jpg

BIVOKS

Om vi ønsker mindre flyt i malingen, og vil oppnå en fløyelsmatt overflate, så er bivoks en godt medium å utforske. Når vi blander oljemaling med voks, så vil den i prinsipp aldri tørke, og vi kan behandle malingen over lengre tid. Malingen stivner til noe som minner om oljepastell.

Faded Sandpapir
20200925_143158_edited.jpg

LIQUIN

Om vi ønsker forbedret flyt i malingen, men samtidig ønske å korte ned tørketiden mellom lag, så er Winsor & Newton Liquin et utmerket medium. Det kan brukes som lasurmedium, men er mer tyktflytende enn tradisjonell lasur.

Faded Sandpapir
20200925_143233_edited.jpg

LUKAS MEDIUM NR. 5

Medium nr. 5 er et såkalt malesmør, og egner seg godt til impastomaleri, hvor vi ønsker å korte ned tørketiden betraktelig, selv i penselstrøk med relativt mye kropp.

Faded Sandpapir
20200925_163656_edited_edited.jpg

AKRYL-RETARDER

Om vi ønsker å jobbe i akryl, men føler at malingen tørker for hurtig, så er dette mediumet godt egnet til å forlenge tørketiden til malingen.

Faded Sandpapir
20200925_143423_edited.jpg

GRUNNING

Om vi ikke av spesifikke grunner ønsker å grunne lerret/plate med andre materialer, så er gesso et standard valg. Gesso er akrylmaling med krittpulver, som gir grunningen en mer absorberende egenskap enn ren akrylgrunning. Hensikten med å grunne før vi maler med olje, er å hindre oljen i malingen fra å trenge inn i fibrene, som kan forårsake råte i duken, så det er viktig å grunne godt nok. Om vi ønsker en flat og jevn grunning på plate (f.eks. mdf), så anbefaler vi å bruke små maleruller, og rulle lett over overflaten, slik at malingen legger seg uten synlige penselstrøk. Vi oppnår et enda mer uniformt resultat om vi pusser lett over med fint sandpapir mellom grunningslagene. Om vi skal grunne lerret, så oppnår vi best resultat om vi bruker pensel, og vanner ut grunningen med litt vann til det første strøket, og deretter legger minst to lag med ren grunnmaling, før vi starter på maleriet.

Faded Sandpapir
20190611_224710_edited.jpg

KROMATISK SVART

Svart hører hjemme i en essensiell palett. Vi vil forøvrig anbefale alle å blande svart selv, av ultramarin og brent umbra. Svarte pigmenter har en lei tendens til å ta livet av andre pigmenter de blandes med. Etter som kromatisk svart inneholder kombinasjon av blå og oransje (brent umbra), så vil den lettere knekkes over i gul-røde, rød-blå og blå-gule, når målet er å gjøre disse mørkere. Grunnen til at vi får nær svart av blå og oransje er at disse er komplimentære, og derfor kanselerer hverandre og blandes til en nøytral grå når de blandes i riktig. Siden ultramarin og brent umbra er veldig mørke nyanser av blå og oransje, så vil denne gråfargen i oppfattes som en svart, som i tillegg vedlikeholder livet i de andre pigmentene.

bottom of page