Fordeling av farger vil skje med følgende løsningene:
(Med "parti" menes veggene ved siden av og mellom oppgangene. Med "kolonne" menes de vertikale feltene med vinduer.)

  • Kolonnene på samme parti må males i samme farge, uavhengig av hvorvidt det er to eller tre kolonner på partiet.

  • Den fjerde fargen har eget endeparti, den ene oppgangsfargen (midterste) har eget endeparti, og to av oppgangsfargene vil dominere på hvert sitt mellomparti.

  • De to oppgangsfargene med inneklemt parti har tre kolonner hver.

  • Den tredje oppgangsfargen og den fjerde fargen har 1,5 kolonne hver.

LØSNING C.png

Nedenfor finner du de endelige fargeforslagene.
Rekkefølgen kan omrokkeres, straks vi har bestemt oss for hvilke to av disse kombinasjonene vi ønsker å gå for.
Trykk på miniatyrbilder for å se bildene forstørret i browser (Gjelder desktop.)