Veiledning i maleri

gruppeveil.jpeg

SKREDDERSYDD OG TILRETTELAGT

Bestillingsværkets veiledning er skreddersydd for hver enkelt deltakers individuelle ønsker og behov. Det legges tilrette for konstruktiv kritikk i samtale rundt ferdige eller halvferdige maleri, hvor du sammen med veileder gransker muligheter og løsninger som kan trekke verkene dine opp til et høyere nivå, både med tanke på meningsinnhold og teknisk utforming.

 

 "Vi utvidet raskt   horisonten for hva  jeg   ville kunne klare  å   mestre av medier.  Etter   få timer,  supplert med   egne  arbeider hjemme,   følte jeg meg langt  mer   fortrolig - ikke  bare   med  akryltubene, men   også med blyant,     kullstift og   oljemaling..."  

 - Sondre M.K.

skreddersydd og tilrettelagt

Bilder fra privat veiledning i atelier, og undervisning ved, samt elevarbeid fra kunstskolen v/Heimdal Kunstforening.

 

Veiledningstimer kan brukes til en rekke forskjellige formål og aktiviteter. I tillegg til ordinær undervisning, hvor vi går gjennom formalistiske og diskursive aspekter ved verkene dine, tilbyr vi bl.a. galleribesøk med diskusjon, gjennomgang av din egen research- og utviklingsmappe, samt workshop hvor du beholder alle arbeider du og veileder produserer.

Tid til samtaler, demonstrasjoner og kritikk

Tid til arbeid, samtaler, demonstrasjoner, research og kritikk

Tid til arbeid, samtaler, demonstrasjoner, hjemmeoppgaver, research og kritikk 

For dyptgående veiledning, med fokus på bredt forbedringspotensiale, over flere uker.

Passer som introduksjonskurs, for deg som kun ønsker tips og råd, eller en dytt i riktig retning

For venner og bekjente som ønsker å kombinere veiledningssesjoner med sosiale aktiviteter

Grupper med tilgang på lokaler egnet for samtaler og demonstrasjoner, hvor veileder kan gå flere runder med hver deltaker. 

TILBUD!

© 2020 CORPELTOF via Andreas Mandal Fortes