top of page

Bestillingsværkets veiledning er skreddersydd for hver enkelt deltakers individuelle ønsker og behov. Det legges tilrette for konstruktiv kritikk i samtale rundt ferdige eller halvferdige maleri, hvor du sammen med veileder gransker muligheter og løsninger som kan trekke verkene dine opp til et høyere nivå, både med tanke på meningsinnhold og teknisk utførelse.

download (42).png

Skreddersydd og tilrettelagt

Privat veiledning

Sitat

Sitat

Sitat

visit nb.png

Skreddersydd og tilrettelagt

Veileder med lang erfaring

Tilbud på veiledning for grupper

Grunnleggende innføring

Scroll ned for private kurstilbud

Kurs ved Heimdal Kunstforening

"Vi utvidet raskt horisonten for hva  jeg ville kunne klare å mestre av medier. Etter få timer, supplert med egne arbeider hjemme, følte jeg meg langt mer fortrolig - ikke bare med akryltubene, men også med blyant, kullstift og oljemaling..."

 - Sondre M.K.

"Vi utvidet raskt horisonten for hva  jeg ville kunne klare å mestre av medier. Etter få timer, supplert med egne arbeider hjemme, følte jeg meg langt mer fortrolig - ikke bare med akryltubene, men også med blyant, kullstift og oljemaling..."

 - Sondre M.K.

"Vi utvidet raskt horisonten for hva  jeg ville kunne klare å mestre av medier. Etter få timer, supplert med egne arbeider hjemme, følte jeg meg langt mer fortrolig - ikke bare med akryltubene, men også med blyant, kullstift og oljemaling..."

 - Sondre M.K.

Sitat

Sitat

Sitat

De fleste dager etter avtale, fra kl 11 til sent.

Veiledning med fullt fokus på din egen utvikling, tilgjengelig som enkelttimer på 90-180 minutter for enkeltpersoner eller pargrupper, samt 10- eller 15-ukers kurs solgt individuelt. Både tilgjengelig for deg som har eget atelier, kan ta imot veileder hjemme, eller ønsker å møte veileder i vårt studio på Nyhavna.

SCROLL NED TIL OVERSIKT OVER KURSPAKKER

OM VEILEDNING

Veileders undervisningsstil legger opp til personlig og skreddersydd veiledning, der du vil få oppfølging under prosessen, med uttrykk og teknikker du selv har en interesse for.

 

For kurs på flere uker velger du selv hvor mange timer du ønsker å jobbe på hvert enkelt maleri. Du kan også velge å bruke alle ukene på ett og samme maleri - det er opp til deg.

Undervisningen er i størst grad samtalebasert, med innslag av demonstrasjon av teknikker, når vi ser behov for det. Alle spørsmål og meninger ønskes velkomne, og du skal være forberedt på at veileder kommer til å stille sine egne spørsmål om interesser og ønsker, for å best kunne forstå hvor fokuset skal ligge når dere snakker om muligheter innen maleri.

 

I tillegg til direkte veiledning ved staffeliet, kan timer også brukes til galleribesøk, gjennomgang av research- og utviklingsmappe, eller samarbeidsprosjekter hvor du og veileder utvikler maleri i felleskap.

FØR VI BEGYNNER

Maleri kan være så mangt, og for at du skal kunne få mest mulig ut av kurset så anbefales det at du allerede før første møte med veileder, setter deg inn i fargeteorien og de ulike begrepene som er gjort tilgjengelig her, og gjør deg noen tanker om hvilke uttrykk og teknikker du kunne tenke deg å få mest veiledning innen.**

Om du er nybegynner, og mangler alt av utstyr for å sette i gang med kursets første maleri, så anbefales det om ikke annet at du tar med deg følgende:

  • Minst én ferdiggrunnet maleriflate (lerret, plate, etc. - valgfritt, ev. et eller flere uferdige maleri) 

  • Et utvalg pensler

  • En palett

  • Malefille

  • Noe maling (luktfri mineralsprit, om man ønsker å arbeide med oljefarger, ev. malemedium*)

  • I tillegg ønsker veileder at du som har, tar med ett eller flere ferdige eller uferdige maleri/skisser, ev. digitale bilder, som representerer det du ønsker å arbeide med av stilretninger**

 

*For deg med lite kjennskap til malemedium (substanser en blander med maling, for å endre konsistens, glans, tørketid, osv.,) ønsker veileder en samtale om det som er listet opp på ressurssida, før du går til innkjøp av det de måtte anbefale ved kunstforetninger. 

**Det er også fint om du skriver noen notater om hvilke konsept eller tema du ønsker at det kunstneriske prosjektet skal handle om. Dette er helt fritt, og kan omhandle både store og små idéer, mellom det personlige, vitenskapelige, mytologi, psykologi, matematikk, popkultur og politiske tema, og subjektemner som bl.a. landskap, stilleben og portrett.

 

Velkommen til privat veiledning!

Påmelding skjer via skjema, chat eller epost. Du finner all kontaktinformasjon her.

Privat veiledning, etter avtale - skreddersydd og tilrettelagt

Veiledningstimer kan brukes til en rekke forskjellige formål og aktiviteter. I tillegg til ordinær undervisning, hvor vi går gjennom formalistiske og diskursive aspekter ved verkene dine, tilbyr vi bl.a. galleribesøk med diskusjon, gjennomgang av din egen research- og utviklingsmappe, samt workshop hvor du beholder alle arbeider du og veileder produserer.

Valg

Kurstilbud

Tid til samtaler, demonstrasjoner og kritikk

90 min

Tid til litt arbeid, samtaler, demonstrasjoner, noe research og kritikk

120 min

Tid til mer arbeid, samtaler, demonstrasjoner, hjemmeoppgaver, en del research og kritikk 

180 min

For dyptgående veiledning, med fokus på bredt forbedringspotensiale, over flere uker.

Kurspakker

10 uker

x

90 min

15 timer

15 uker

x

120 min

30 timer

10 uker

x

180 min

30 timer

Passer som introduksjonskurs, for deg som kun ønsker tips og råd, eller en dytt i riktig retning

Enkelttimer, one-to-one

alene med

veileder

 

90 min

1,5 time singel

alene med

veileder

120 min

2 timer singel

alene med

veileder

180 min

3 timer singel

For venner og bekjente som ønsker å kombinere veiledningssesjoner med sosiale aktiviteter

Enkelttimer, pargrupper

pargrupper

90 min

Les mer...

1,5 time duo

pargrupper

120 min

Les mer...

2 timer duo

pargrupper

180 min

3 timer duo

Grupper med tilgang på lokaler egnet for samtaler og demonstrasjoner, hvor veileder kan gå flere runder med hver deltaker. 

Arbeidsfellesskap

arbeids-

fellesskap

 

180 min

Tilbud!

Heimdal

 KURSTILBUD VED HEIMDAL KUNSTFORENING:  Høst 2023 

10 uker,

tirsdager / onsdager kl 18 - 21

Et kveldskurs med hovedvekt på selvstendige maleriprosjekt, hvor veileder kommer med innspill i prosessen, og demonstrerer teknikk tilpasset dine interesser.

Les mer...

Malerikurs kveldstid

10 uker,

fredager kl 10 - 13

 

Et dagkurs med hovedvekt på selvstendige maleriprosjekt, hvor veileder kommer med innspill i prosessen, og demonstrerer teknikk tilpasset dine interesser.

Les mer...

Malerikurs dagtid

Lørdag og søndag kl 11 - 21

Dato utlyses senere

 

En helge-workshop i maleri, med gode samtaler, musikk, mat og drikke.

 

 

Les mer...

Workshop i maleri helg

Bilder fra privat veiledning i atelier, og undervisning ved, samt elevarbeid fra kunstskolen v/Heimdal Kunstforening.

Velkommen til Bestillingsværket!

bottom of page