top of page
transittgata kart drop.png

Enten du ønsker et prisanslag for bestillingsverk, vil melde deg på et av våre kurs, eller har behov for monteringsarbeid -- Vi samler alle spørsmål på ett og samme sted! Send epost til post@bestillingsverket.no eller bruk skjemaet nedenfor, om du har spørsmål som gjelder våre produkter og tjenester, så svarer vi deg på tidsligst mulige tidspunkt.

 

Kontakt

chicklogo watercolor.png

Bestillingsværket Kunstboutique

c/o CORPELTOF via Andreas Mandal Fortes

 

Transittgata 10 b

7042 Nyhavna,

Trondheim

Besøksadresse

Vi setter pris på ditt engasjement! Du hører fra oss snart

B E S T I L L I N G S V E R K
B E S T I L L I N G S V E R K
kursheader.png
Størrelse

FINNES DET EN NEDRE ELLER ØVRE GRENSE FOR STØRRELSE PÅ MALERI?

Ordinært produserer vi kun maleri som får plass gjennom konvensjonelle døråpninger og trappesjakter. Unntak kan gjøres etter avtale, mot at kostnader for leie av utvidet atelier dekkes. For maleri i miniatyrformat gjelder den samme kalkylen som for andre bestillingsverk, så lenge formatet ikke krever spesialutstyr (mikroskop.)

Vi tar også bestillinger på maleri i grupper og vegginstallasjoner.

Tilbake til kontaktskjema

HVORDAN LEGGER JEG INN EN BESTILLING PÅ KUNSTVERK?

Vi anser dette aspektet ved kunstneriske virksomhet som et relasjonelt fellesprosjekt, og ønsker å komme i direkte kontakt med våre klienter. Derfor ber vi om at samtlige avtaler enten skjer via epost eller chat. Dette gjør vi også for å unngå potensielt usikre betalingstjenester, holde orden på tidsskjema og manuelt regne ut pris for oppdraget, og sikre at vi forstår dine idéer godt før arbeidet settes igang.

 

Tilbake til kontaktskjema

MÅ JEG VITE NØYAKTIG HVA JEG ER PÅ UTKIKK ETTER?

Nei, vi har lang erfaring med å lete fram de beste idéene hos folk. Så lenge du kan gi oss noen ledetråder, så vil vi sammen finne ut hva slags motiv, farger, størrelse og stilart du ønsker å leve med. Vi leverer i all hovedsak arbeider i akryl/olje, og andre medium kan vurderes etter forespørsel. På siden for bestillingsverk har vi laget en oversikt over ulike kategorier vi jobber med. Det er frivillig å sende oss bildereferanser, men dette kan hjelpe oss med å bedre forstå hva du ser for deg. Vi leverer i tillegg maleri direkte basert på fotografi, og ser helst at vi får tilgang på referansemateriale med best mulig bildekvalitet og -størrelse i arbeid med disse. Vi ber vennligst om at du har dette klart om du ønsker et realistisk maleri basert på egne fotoreferanser. Utover dette stiller vi ingen krav til visuelt materiale, før vi kan starte på oppdraget.

Tilbake til kontaktskjema

 

HAR DERE EN ANGRERETT, OG KAN JEG OMBESTEMME MEG I LØPET AV PRODUKSJONSPERIODEN?

Din bestilling av åndsverk er bindende. Med nesten 20 års erfaring med malerioppdrag, gjør vi alt vi kan for at maleriet ditt skal holde høy kvalitet, tilsvare den visjonen du kom til oss med, og de idéene vi har diskutert med deg. Produksjon av maleri krever mange timer med arbeid og materialer vi ikke kan gjenvinne, så straks du godkjenner oppdraget regnes det som en bindende avtale. Skulle du likevel ikke være fornøyd i løpet av prosessen, så regner vi ikke verket for ferdigstilt, og arbeidet fortsetter.

Når ikke annet er avtalt, produserer vi én eller flere idéskisser basert på dine beskrivelser og referanser, før vi setter igang med ditt maleri. Om du i løpet av prosessen, eller ved ferdigstilling ønsker å endre eller tilføye enkelte elementer, så nøl ikke med å gi beskjed. Om endringer fører til ytterligere produksjonstid, så bakes dette inn i den samme kalkylen vi bruker for oppdraget forøvrig. Denne regelen faller bort om det viser seg at vi har gjort en feil, når feilen hviler på vår tolkning eller manglende kommunikasjon. Det faller på våre skuldre å stille de riktige spørsmålene, for å sikre at du skal bli fornøyd!

Tilbake til kontaktskjema

HVORDAN REGNER DERE UT PRIS PÅ BESTILLINGSVERK?

Vi arbeider vanligvis innen tre forskjellige kategorier: Nonfigurativt, forestillende og realistisk maleri. Les mer om disse på siden for bestillingsverk. Etter som disse stilretningene har ulike nivå av arbeidsintensitet, så havner de i tre forskjellige prisklasser (300, 400, 600 NOK pr time.) Basert på verkets størrelse regner vi ut en grunnpris som inkluderer minimum 10 timer arbeid, og legger til antall timer utover dette. (Vi benytter oss av planleggings-appen Toggl, og regner nøyaktig tid vi bruker på hver bestilling.) Når vi har estimert hvor lang tid et maleri tar å produsere, trekker vi ifra kommisjonsverdien på verket. Opphaver sitter derfor igjen med den samme fortjenesten som ved salg gjennom galleri, men som erverver av verket slipper du å betale delbeløpet som ellers ville tilfalt gallerister.

Tilbake til kontaktskjema

DET HASTER! HVOR SNART MÅ JEG RESERVERE ET OPPDRAG?

Den raskeste måten å komme i kontakt med oss er å skrive til oss i chatteboblen nederst til høyre, eller via skjema øverst på denne siden. Leveringstid på maleri er ordinært 2-8 uker, og vi reserverer til en hver tid kun tre bestillinger om gangen, og etablerer en venteliste for nye klienter når denne kvoten er fylt. Vi vil likevel vurdere hasteoppdrag, så skriv til oss om du har behov for ukompliserte verk, gaver, utsmykning til visninger/selskap eller andre arrangementer, med kort tids varsel. Det er begrenset hva vi kan ferdigstille av uttrykk på kort varsel, men det skader aldri å spørre.

 

Tilbake til kontaktskjema

HVORDAN FOREGÅR BETALINGEN? MÅ JEG BETALE I FLERE AVDRAG?

For din egen sikkerhet ønsker vi å unngå betalingstjenester på denne siden. Du vil kunne velge mellom å betale med faktura eller vipps, og vi utveksler betalingsinformasjon i chat/epost.

Straks vi har avklart hva du er på utkikk etter, så vil vi be deg betale et depositum på 50% av veiledende pris, som sikrer reservasjonen, og dekker produksjonskostnader. Ved ferdigstilling betaler du det resterende avdraget, og skulle ekstra kostnader påløpe som følge av endringer, vil disse legges til denne betalingen. Om det passer deg bedre å betale det fulle beløpet i forkant av produksjon, så kan du be om det. Ekstra kostnader må likevel dekkes før levering, om du ønsker at vi bruker mer tid og arbeid på verket enn opprinnelig avtalt. 

Tilbake til kontaktskjema

KAN JEG BESTILLE MALERI AV HVA SOM HELST?

Vi maler etter beste evne hvilke som helst motiv i den stilen du selv ønsker, så lenge det ikke strider mot norsk lov. Skriv til oss om du er i tvil.

Tilbake til kontaktskjema

Bestilling
Idéer
Haster
Pris
Angrerett
Betaling
Motiv
M O N T E R I N G S O P P D R A G
mont3.jpeg

HVILKE VERKTØY OG UTSTYR MÅ JEG ANSKAFFE FØR OPPDRAG?

Ønsker du å bestille et oppdrag på vegne av en institusjon, så forventes det at dere stiller med alt nødvendig utstyr, men vi vil i vår korrespondanse etterspørre det vi anser som nødvendig; På senest tidspunkt i forbindelse med befaring avklare alt som behøves før arbeidet kan settes igang, med forbehold om at vi blir opplyst om strukturelle element som kan være til hinder for ordinære festepunkt.

Som privatperson skal du slippe å tenke på skru- og borverktøy, men du må selv dekke utgifter for oppheng, maling, maleruller, maskeringsteip, etc. Har du egnet verktøy, så er det likevel en fordel om vi kan benytte oss av disse under oppdraget, da vi ikke er i besittelse av firmabil.

For særegne opphengsløsninger må vi ta stilling til vår evne til å utføre arbeidet.

Tilbake til kontaktskjema

HAR DERE ÉN TIMESATS FOR MONTERINGSOPPDRAG?

For monteringsarbeid og oppussingsoppdrag utenfor institusjoner med etablerte rutiner for konsulenter, har vi veil. timesats på NOK 320,- eks. mva.

I forbindelse med oppdrag som krever kuratering (dvs. faglig vurdert plassering) av en større samling, så opererer vi med en timesats på NOK 550,- for timer brukt på den delen av oppdraget, da arbeidet krever kunstfaglig kompetanse, i tillegg til det tekniske.

 

Tilbake til kontaktskjema

HVA SLAGS JOBBER KAN DERE LEVERE?

Vår montør tar ordinært på seg teknikkerarbeid i forbindelse med kunstutstillinger, men vurderer andre relevante jobber, som interiørmaling, dekorutsmykning, møbelmontering, rekvisitaproduksjon, o.l. Se egen side for monteringarbeid, med  oversikt over våre oppdragsgivere, og siden for bestillingsverk om det du ser etter innebærer produksjon. Er du usikker på hvorvidt vi kan levere det dere er på utkikk etter, så tar vi gjerne i mot ett spørsmål for mye, enn for lite.

Tilbake til kontaktskjema

Verktøy
Timesats
Jobber
V E I L E D N I N G   I   M A L E R I
gruppeveil.jpeg

HVILKE MATERIALER TRENGER JEG Å ANSKAFFE FØR VEILEDNINGSTIMER?

Det er opp til deg hvilke materialer og verktøy du jobber med. Ordinært undervises det i olje og akryl, men veileder legger ingen konkrete føringer for medium eller teknikk. Om du er nybegynner, og skal arbeide med veileder tilstede, anbefales det at du har et utvalg pensler, noe maling og ferdiggrunnet lerret/plate/papir, samt glasskrukke med metallokk, filler og terpentin (om du ønsker å jobbe med oljemaling). 

Tilbake til kontaktskjema

HVA GJØR JEG OM JEG IKKE HAR EGET ATELIER?

Veileder kan i perioder klargjøre lokale som egner seg til undervisning for de som ønsker å ta med seg arbeid, med forbehold om at du ikke forventer lagringsplass hos oss. 

I tillegg til ateliervisitter tilbyr vi også online veiledning. Denne løsningen er chat- og epost-basert, og passer best de som har drevet med maleri lenge nok til å kjenne til sine medium, og har utarbeidede idéer om hva slags maleri de vil jobbe med, men ønsker innspill i prosessen. Les mer om tilbudet på siden for Online veiledning.

Tilbake til kontaktskjema

VI HAR FLERE MEDLEMMER I VÅRT FELLESSKAP ENN DERE TILBYR VEILEDNING FOR. KAN VI LIKEVEL MELDE OSS PÅ GRUPPEKURS?

Ja, men prisanslag kommer an på hvor mye tid veileder mener er nødvendig for at samtlige skal få nok utbytte. Skriv til oss, og fortell om malerverkstedet deres, og hvor mange dere er. Om du har plass i et fellesskap, men ønsker timer kun for deg, eller et utvalgt få av medlemmene, så vil dette la seg gjøre, så lenge dere avklarer dette med fellesskapet forøvrig.

Tilbake til kontaktskjema

JEG ØNSKER Å MALE REALISTISK. KAN JEG LÆRE DET PÅ DETTE KURSET?

Ja! Det er ikke gjort over ett semester å mestre realistisk maleri, men veileder kan hjelpe deg å løfte ferdighetene dine flere nivå, på forholdsvis kort tid. Vår faste veileder arbeider selv med et bredt utvalg utrykk og stilarter, og har erfaring med elever som ønsker å utforske realisme i maleriene sine.

Utover dette, tilbyr vi bla.a. veiledning innen forestillende, figurative, stilistiske, abstrakte, nonfigurative, taktile, prosessbaserte eller konseptuelle maleriprosjekt, og maleri med blandet visuelt språk.

Tilbake til kontaktskjema

HVA KOSTER KURSTIMENE, OG HVORFOR ER PRISENE SÅ FORSKJELLIGE?

Honorar for veiledning faller i forskjellige prisgrupper, avhengig av hvorvidt du er alene, eller er del av en gruppe, og om du ønsker enkelttimer eller en av våre kurspakker. Se de ulike tilbudene på siden for kurs i maleri -- priser står oppført på kurspakkenes respektive rubrikker.

Som enkeltdeltaker vil du i løpet av timene ha veileders fulle oppmerksomhet. Til sammenligning vil en gruppe på flere måtte dele deltakers tid seg imellom. Ønsker du å bruke brorparten av kurset på å arbeide direkte på lerretet med veileders tilsyn, så vil veileder bruke pause i undervisningen på å skreddersy research i form av visuelle eksempler og nyttige leselister, slik at du kan fortsette å informere deg selv med relevant materiale mellom timene. Dette er noe veileder har færre muligheter til å levere i arbeid med gruppekurs, og prisene er justert ned pr. deltaker som følge av bl.a. dette.

Tilbake til kontaktskjema

Materialer
Atelier
Felleskap
Stilart
Kurspris
bottom of page